T Yardımcı Hücreleri 17 (Th17) ve İnterlokin-17

Bağışıklık Sistemi

Muhtemelen Th1 ve Th2 teorisini daha önce duymuşsunuzdur. 

Bu teori, 80’lerde fare bağışıklık hücreleri üzerindeki çalışmalara dayanmaktadır. Ancak yine de tartışmalı kabul ediliyor ve sınırlamaları ve tutarsızlıkları da yok değil [ 1 ].

Th1/Th2 teorisine göre [ 1 ] :

 • Th1 hücreleri , sözde tip-1 yolunu (“hücresel bağışıklık”) yönlendirir. Hücrelere giren virüsler ve diğer patojenlerle savaşmak, kanserli hücrelerden kurtulmak ve gecikmiş tip aşırı duyarlılık (DTH) cilt reaksiyonlarını tetiklemekle ilgili oldukları düşünülmektedir.
 • Th2 hücreleri , tip-2 yolunu (“humoral bağışıklık”) yönlendirir. Antikor üretimini artırdıkları ve hücrelerin dışındaki istilacılarla savaştıkları varsayılmaktadır. 

Ancak insan bağışıklık sistemi inanılmaz derecede karmaşıktır. Mikroplarla karşılaşmamızdan sağlık durumumuza, genetiğimize, ruh halimize ve daha fazlasına kadar çeşitli faktörler tarafından yönetilen başka birçok bağışıklık hücremiz var.

İşte burada Th17 hücreleri devreye giriyor. Bu hücreler oldukça yakın zamanda keşfedildi. Bilim adamları Th17 hücrelerinin Th1/Th2 teorisiyle ilgili eksik boşlukları doldurabileceklerini ve bazı tutarsızlıkları açıklayabileceklerini düşünüyorlar [ 2 ].

Örneğin, Th17 hücreleri birkaç insan hastalığında yer alır ve bunlar iltihaplanma ve doku hasarı ile bağlantılıdır [ 2 ].

Ancak Th17 bilimi yenidir ve şimdiye kadar elde edilen bulgular kesin değildir. Bu yeni keşfedilen bağışıklık modeli hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuza bir göz atalım.

Genel Bilgiler

Yardımcı T hücreleri, “naif” T hücreleri olarak başlar ve Th1 , Th2 veya Th17 hücrelerine dönüşebilir .

Naif bir T hücresi, enflamatuar bir Th17 hücresi veya bir anti-enflamatuar Treg hücresi olabilir. Bazı araştırmacılara göre inflamasyondaki amaç daha fazla Th17 hücresini Treg hücrelerine dönüştürmektir [ 2 ].

Sitokinler veya bunların eksikliği, saf yardımcı hücrenin hangi hücreye dönüşeceğini etkiler. Gerekli iki sitokin, TGFb ve IL-6’dır [ 3 ].

IL-1β ayrıca Th17 hücrelerinin [ 4 ] üretimini artırabilir. Th17 hücreleri, TNF ve diğerlerinin yanı sıra IL-17 sitokini üretir [ 5 ].

Ek Bilgiler

Bazı çalışmalarda, IL-17, alerjik tepkilerle ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar , hava yolu daralması gibi olumsuz olaylara yol açtığı düşünülen diğer enflamatuar bileşiklerin ( IL-6 , IL-1β, TGF -β , TNF, IL-8 , MCP-1 ve PGE2 gibi) üretimini indüklediğini bulmuşlardır. astımı olan kişilerde [ 12 ].

Th17 hücrelerinin sirkadiyen bir ritmi var gibi görünüyor . Th17 hücrelerinin miktarı gece-gündüz döngüsü sırasında değişir. Hayvan çalışmaları, Th17 üretiminin gece yarısı öğlene göre daha yüksek olduğunu göstermektedir [ 13 ].

Çoğunlukla hayvan bulgularına dayanarak, Th17’nin mantarlarla [ 14 ] ve bazı bakteriyel enfeksiyonlarla (“hücre dışı”) [ 15 ] ve Treg’lerle [ 15 ] mücadelede koruyucu bir rolü olduğu görülmektedir.

Araştırmacılar Th17’nin antikanser özelliklere sahip olup olmadığını araştırıyorlar, ancak çalışmalar hala erken aşamalarda. Diğer bilim adamları “kanser ve otoimmün değiş tokuşundan” bahsediyor, ancak bu teori hala tutarsızlıklarla dolu ve bizi cevaplardan çok sorularla baş başa bırakıyor [ 16 ].

Ek olarak, Th17 hücrelerinin Treg’lerin baskılayıcı etkilerine dirençli olduğu görülmektedir [ 17 , 18 ].

MS’li hayvan modellerinde yapılan çalışmalar , Th1 hücrelerinin akut atakları başlatmada önemli olduğunu, Th17 hücrelerinin ise bu hastalığın ilerlemesine aracılık etmede daha önemli olduğu varsayılmaktadır. Bu, insanlarda doğrulanmamıştır, ancak bir çalışma, kronik ve akut MS lezyonlarında daha yüksek IL-17 ekspresyonu bulmuştur [ 19 ].

Sınırlı veriler, gıda alerjisi olan kişilerde (klasik tip), IL-17 üretiminin bozulduğunu, ancak sağlıklı insanlarda olmadığını göstermektedir. Çalışma, IL-17’nin gıda antijenlerine tolerans için potansiyel bir biyobelirteç olduğunu buldu. Büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır [ 20 ].

Normal bir IL-17A aralığı henüz tanımlanmamıştır. Bir çalışmada 0.89 pg/ml seviyeleri önerilmiştir. Hafif uyku apnesi olan kişilerde seviyeler 1,02 pg/ml, orta uyku apnesi olanlarda 1,18 pg/ml ve şiddetli uyku apnesi olan kişilerde 1,62 pg/ml’dir. (tüm medyan değerler). Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır [ 21 ].

Cinsiyet farklılıkları

Çalışmalar, kadınların Multipl Skleroz (2:1 kadın erkek oranı), Romatoid Artrit (2:1), Sistemik Lupus Eritematozus (9:1), Sjögren sendromu (9:1) dahil olmak üzere otoimmün hastalıklara erkeklerden daha duyarlı olduğunu göstermektedir. ) ve Hashimoto tiroiditi (9:1) [ 19 ].

Bu hastalıkların kadınlarda daha yüksek prevalansı, kadınların erkeklerden daha güçlü bağışıklık tepkileri geliştirebileceği gerçeğiyle ilişkili olabilir [ 19 ].

Sınırlı araştırmalar erkeklerin Th17 ve Th2 hakimiyetine daha yatkın olduğunu, kadınların ise Th1 hakimiyetine daha yatkın olduğunu ileri sürdü . Ancak, bunu destekleyecek somut bir kanıt yoktur [ 22 , 19 ].

Örneğin, bir araştırma, kadınların daha yüksek seviyelerde Th1 hücreleri, IgM ve CD4 + hücre sayılarına sahip olduğunu ve aşılara karşı daha güçlü bağışıklık yanıtı tepkileri gösterdiğini bulmuştur. Diğer çalışmalar karışık bulgulara sahipti [ 19 ].

Ek olarak, çalışmalar hamileliğin bir Th2 durumu olduğunu göstermektedir. Bilim adamları, düşük Th1 aktivitesinin, kadınların gebelikte yaşadıkları adaptif fizyolojik tepkinin bir parçası olduğunu düşünmektedir [ 1 ].

Bunun, annenin antikorlarının fetüse karşı bir saldırı oluşturmasını önlediği söylenir. Ayrıca kadınların hamilelik sırasında neden enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu açıkladığı düşünülmektedir. Tipik olarak Th1 hastalığı olarak görülen romatoid artriti olan birçok kadın, gebelikten sonra nüksler yaşar [ 1 ].

Öte yandan, erkek seks hormonları veya androjenler, hayvanlarda Th1 baskınlığının inhibisyonuna neden olan PPAR alfa’yı artırabilir. Aynı zamanda, erkekler daha düşük PPAR gama’ya sahip olma eğilimindedirler , bu da Th17 hakimiyetine yol açtığı varsayılmaktadır [ 22 ].

Araştırmacılar bir dereceye kadar Th1 ve Th17’nin birbirleriyle “rekabet ettiğine” inanıyor, ancak bu da belirsiz. Bazı çalışmalar, Th1 hücreleri tarafından üretilen IL-2’nin , STAT3 (Th17 baskınlığında üretildiği düşünülen) ile rekabet eden STAT5’i aktive ettiğini göstermektedir [ 22 ].

Buna paralel olarak, erkek farelerin hadım edilmesi Th1 otoimmünitesini arttırır ve Th2 sitokin üretimini düşürür.  [ 19 ].

Sonuç olarak, cinsiyetle ilgili bu mekanizmalar hakkında daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç vardır .

Artan Th17 ile İlişkili Hastalıklar

Bu bölümde ele alınan çalışmaların çoğu yalnızca çağrışımlarla ilgilidir, bu da bir neden-sonuç ilişkisinin kurulmadığı anlamına gelir.

Örneğin, otoimmün hastalıkların artan Th17 aktivitesi ile bağlantılı olması, otoimmünitenin Th17 baskınlığından kaynaklandığı anlamına gelmez. Bu tür iddialarda bulunmak için veriler eksik.

Ayrıca, bir çalışma Th17 aktivitesinin otoimmün hastalıklara katkıda bulunduğunu bulsa bile, Th17 hücrelerinin tek nedensel faktör olma olasılığı oldukça düşüktür. Karmaşık otoimmün bozukluklar her zaman birden fazla olası faktörü (biyokimya, çevre, sağlık durumu ve genetik dahil) içerir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Ek olarak, aşağıda listelenen çalışmalardan bazıları, insanlara uygulanamayan hayvan deneylerine dayanmaktadır. Th17 hücrelerinin insanlarda sağlığı nasıl etkilediğini anlamadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

 • Birkaç Otoimmün hastalık: Hashimoto [ 23 ], Grave [ 24 ], Multipl Skleroz [ 25 ], Lupus/SLE [ 26 ], Üveit [ 27 ], Tip 1 diyabet [ 28 ], Sistemik Skleroz [ 29 ], Otoimmün miyokardit [ 29 ] , Vitiligo [ 30 ]
 • Kalp hastalığı [ 31 , 32 ] (IL-17) – çelişkili [ 26 ]
 • IBS [ 33 ] – bazı vakalar
 • Romatoid artrit [ 34 , 29 ]
 • Hashimoto [ 35 ], Graves [ 35 ]
 • Multipl Skleroz [ 25 ]
 • Astım [ 36 ], Hava yolu inflamasyonu [ 37 ]
 • IBD [ 29 ]: Crohn [ 38 ], Kolit [ 39 ]
 • Uyku apnesi [ 40 , 21 ]
 • Cilt: Akne Lezyonları [ 41 ], Sedef hastalığı [ 29 ], Egzama [ 42 ]
 • Bazı kanserler (son derece sınırlı veri) [ 43 ]
 • Fibromiyalji [ 44 ] – artmış IL-17A
 • Menopozdaki kadınlarda osteoporoz [ 45 , 46 ]
 • Depresyon [ 47 ] ( IL17 ve TGFbeta1) [ 48 ]
 • Periodontal Hastalık [ 29 ]
 • Lyme artriti. Lyme veya B. burgdorferi , Th17 bağışıklığını artıran ve Lyme artritini tetikleyebilen IL-6, IL-1b , IL-23 ve TGFb’yi arttırıyor gibi görünmektedir [ 49 ].
 • İnme hasarı (IL-17) [ 50 ]

Kuralın İstisnaları

Th1/Th2 teorisi, Th1 veya Th2 modelinin aşırı aktivasyonunun hastalığa neden olabileceğini belirtir. Benzer şekilde, her iki yolun da diğerini aşağı-regüle ettiği düşünülmektedir [ 1 ].

Buna dayanarak, bazı araştırmalar Th1’i azaltan çoğu maddenin Th2’yi artıracağını ve bunun tersinin de (Th2’yi azaltmak Th1’i artıracağını) iddia etmektedir, ancak bu her zaman böyle değildir.

Bu teoriyi genişletmek için, Th1 hücrelerini inhibe eden maddelerin genellikle Th17 hücrelerini de inhibe ettiği düşünülmektedir. Ama her zamanki gibi, bazı istisnalar var.

Örneğin, Lityum hücrelerde ve farelerde sadece Th1’i inhibe eder, ancak Th17’yi inhibe etmez [ 53 ].

IL-17, Th17 hücreleri tarafından salınan ana sitokinlerden biridir. Teorik olarak, bu sitokini inhibe etmek, bu hücrelerin neden olduğu hasarı engeller, ancak bu, insanlarda hala kanıtlanmamıştır.

Bağışıklığı Dengeleyebilecek Faktörler (Th17 ve IL-17’yi Engeller)

Burada listelenen yaklaşımlar sadece bilgi vermek amaçlı yazılmıştır. Eğer otoimmün bir hastalığınız olduğundan şüpheleniyorsanız tıbbi yardım alın. Doktorunuz belirtilerinize neden olan altta yatan koşulları teşhis edecek ve size en uygun tedaviyi verecektir. 

Araştırma Sınırlamaları

Mevcut kanıtların Th17 baskınlığının otoimmüniteye neden olduğunu öne sürmediğini unutmayın.

Siz ve doktorunuz uygun olabileceklerine karar verirseniz, aşağıda listelenen stratejileri deneyebilirsiniz . Buradaki bilgileri okuyun ve denemeden önce doktorunuzla tartışın. Herhangi bir diyet takviyesi almayı planlıyorsanız, bu özellikle önemlidir.

Aşağıda listelenen yaşam tarzı, diyet ve takviye faktörlerinin çoğu, hayvansal ve hücresel verilere dayanmaktadır. Bu bulgular insanlara uygulanamaz. Aşağıda listelenen herhangi bir yaklaşımın güvenliği ve etkinliği belirlenmeden önce klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

Bu nedenle, daha fazla araştırma çabalarına rehberlik etmesi gereken mevcut araştırmanın bir özetini sunuyoruz. Aşağıda listelenen çalışmalar, herhangi bir sağlık yararını destekleyici olarak yorumlanmamalıdır.

Ek Önlemler

 • Takviyeler, tıbbi kullanım için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır ve genellikle sağlam klinik araştırmalardan yoksundur. Yönetmelikler onlar için üretim standartlarını belirler ancak güvenli veya etkili olduklarını garanti etmez.
 • Ek olarak, ek ilaç etkileşimleri tehlikeli olabilir ve nadir durumlarda yaşamı tehdit edebilir. Bu nedenle, takviye almadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız ve kullandığınız veya düşündüğünüz tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında onları bilgilendirmeniz çok önemlidir.
 • Th17 ve Th1 baskın olduğunu düşünen kişilerde altta yatan aktif bir enfeksiyon olabilir. Bağışıklığı azaltabileceği ve enfeksiyonu kötüleştirebileceği için Th1/Th17 sisteminin engellenmesinden kaçınılmalıdır.
 • HIV hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanan kişiler ve yaşlılar Th1/Th17 aktivitesini düşüren yaklaşımlardan kaçınmalıdır.
 • Dozaj da önemli olabilir ve farklı dozların bağışıklık dengesi üzerinde farklı etkileri olacaktır. Güvenli takviye dozları aşılmamalıdır.
 • Son olarak, bu stratejilerden hiçbirinin asla doktorunuzun önerdiği veya reçete ettiğinin yerine yapılmaması gerektiğini unutmayın.

Yaşam Tarzı

 • Stresi azaltın [ 55 ]
 • Güneş / UV Maruziyeti [ 56 ] ve Nitrik Oksit [ 57 ] – ancak Th1 değil
 • Egzersiz [ 58 ]
 • Sirkadiyen Ritim Tutmak [ 59 ]
 • Düşük Ortam Sıcaklıkları [ 60 ]

Diyet

 • Lektinlerden kaçının [ 61 ]
 • Balık yağı [ 62 ] (hem IL-6R hem de IL-23R’nin yüzey ifadesini azalttı)
 • Brokoli filizi / Sulforaphane [ 63 ]
 • Günde bir öğün (LPS’ye yanıt olarak) [ 64 ]
 • Kahve [ 65 ]
 • Kombucha/ Laktik asit [ 66 ] (ancak IL-17A’yı artırabilirler)

Besinler

 • A Vitamini / Retinol [ 67 , 68 ] (RAR alfa)
 • Çinko [ 69 ], (STAT3-)
 • D3 Vitamini [ 70 ], (C/EBP homolog proteini artırarak)
 • Potasyum [ 71 ]
 • Folat [ 72 ] (eksiklik hayvanlarda Treg hücrelerinin azalmasına neden oldu)
 • Krom [ 73 ]

Takviyeler

 • Probiyotikler : L. salivarius [ 74 ], L. plantarum [ 74 ]
 • Zerdeçal [ 75 ] – IL23 , IL17 [ 76 ]
 • Berberin [ 77 ]
 • EGCG [ 78 ]
 • Ursolik asit [ 79 ]
 • Andrographolide [ 80 ]
 • Çörek Otu Tohumu Yağı
 • Zeytin yaprağı ekstresi [ 81 , 82 ]
 • Fisetin [ 83 ] (IL-17’yi inhibe eder)
 • Çin Takkesi / Baicalin [ 84 , 85 ] (Th17 ve IL-17 Sayısı)
 • NAG [ 86 ]
 • Kırmızı Mayalı Pirinç /statinler [ 20 ] – kortikosteroidlerle sinerji oluşturur
 • Üzüm Çekirdeği Ekstresi [ 87 , 88 ] (STAT3-)
 • Boswellia [ 89 ]
 • R-Lipoik Asit [ 90 ]
 • Epimedium / Icariin [ 91 ]
 • Apigenin [ 92 ]
 • MİA [ 94 ]
 • Galantamin [ 95 , 96 , 97 ]
 • Huperzin A [ 95 ]
 • Bütirat [ 98 ] – ancak bir enfeksiyona yanıt olarak artırır [ 99 ]
 • Tarçın /NaB [ 100 ] (IL-17’yi yükseltir)
 • Artemisinin [ 101 ]
 • Beta-Karyofilen [ 102 ]
 • Resveratrol * [ 103 , 104 ] (çelişkili)
 • Probiyotikler: Enterococcus faecalis [ 105 ], (Fareler)
 • Partenolid [ 106 ] – IL-17A [ 107 ]
 • Eski Buğday [ 82 ]
 • Meyan / Lico A [ 108 ] (belirsiz) [ 109 ]
 • Zencefil özü [ 110 ]

Deneysel

Aşağıdaki faktörler teoriktir.  Bilim tarafından desteklenmiyorlar. Bunları sadece bilgi amaçlı paylaşıyoruz.

Ek olarak, aşağıdaki sınırlamaları göz önünde bulundurun:

 • Metformin, metotreksat, hormonlar ve diğer ilaçlar sadece doktor reçetesiyle kullanılmalıdır.
 • Nikotin zararlı ve bağımlılık yapan bir maddedir. Sigarayı bırakmak isteyen kişilerde sadece bırakma tedavisinin bir parçası olarak kullanılmalıdır.
 • THC zarar verme ve bağımlılık yapma potansiyeline sahip bir üründür.

Hormonlar ve Nörotransmitterler

 • Estradiol/ Östrojen [ 51 ]
 • Progesteron [ 111 , 112 ]
 • Melatonin [ 113 ]
 • GABA (A) [ 115 ]

İlaçlar

 • Aspirin [ 116 ]
 • Metotreksat (ilaç) [ 117 ]
 • Metformin [ 118 ]
 • THC [ 119 ]
 • Nikotin [ 95 , 96 , 97 ]

Yollar

Bilim adamları, aşağıdaki yolların hayvanlarda ve hücrelerde Th17 modellerini azaltıp azaltmadığını araştırıyorlar:

Not: Aşağıdaki (-) ve (+) ifadeleri o yolun bloke edildiğinde mi yoksa aktive edildiğinde mi Th17’leri azaltacağını belirtiyor. Örneğin IL-10 seviyelerini artırmak teorik olarak Th17’leri azaltabilecekken RORyt’i ise düşürmek Th17’leri azaltacaktır. (Teorik olarak)

 • CB2 Receptor aktivasyonu [120 ]
 • PPAR delta [ 121 ]
 • PPARgamma [122 ]
 • Vitamin D reseptörü [ 68 ]
 • RAR alpha [ 68 ]
 • LXR [123]
 • DRD5 (-) [124]
 • STAT3 (-) [69]
 • STAT1 (-) [91]
 • HDAC (-) [125]
 • IDO (+) [126]
 • DPP4 (-) [127]
 • mTORC1 [128]
 • Acetylcholinesterase (-) [95]
 • Cyp11a1 (-)
 • RORyt (-)
 • HIF1a (+) [129]
 • AKT(-) [130]
 • Dopamine d1R(-)
 • mTORC2(-) 
 • IL-1b (-) [89] – merkezi rol [131
 • IL-6 (-) [132] – merkezi rol [131]
 • IL-23 (-) [132] – merkezi rol [131]
 • TGF-b (-)
 • H4R (-) [133]
 • NF-kB (-) [67]
 • GSK3 (-) [134]
 • IL-17 (-) [135]
 • IL-21 (-) [131]
 • IL-10 (+)
 • TNF (-) [131]
 • IFN-b [136]
 • IFNy [137]
 • IL-12 [138]
 • IL4 [138
 • PGE2 (-) [139]
 • CD5 (-) [140]

İnsan verileri eksik.

Bağışıklık Dengesini Bozabilecek Faktörler (Th17’yi Arttırır)

 • Birçok sağlıksız alışkanlık bağışıklık dengesini bozabilir.
 • Bağışıklık sisteminizin dengesini bozabilecek sigara, fast food, aşırı yemek, çok stres altında olmak ve çok fazla içki içmek gibi sağlıksız davranışlardan kaçınmak her zaman iyi bir fikirdir.
 • Düzenli egzersiz yapmaya , yeterli besin almaya, uyumaya ve sağlıklı bir sirkadiyen ritmi takip etmeye bakın .
 • Aşağıda, sınırlı çalışmalarda Th17 aşırı aktivitesi ile bağlantılı olan bazı sağlıksız yaşam tarzı seçimleri ve yiyecekler bulunmaktadır.
 • Ek olarak, Th17’yi artırmanın her zaman kötü olmadığını unutmayın.
 • Vücudun enfeksiyonlarla savaşmak için Th17 hücrelerine ihtiyacı vardır. Th17 aktivitesi ayrıca bazen kan dolaşımını (NO) iyileştirir. Bu nedenle Th17 yollarını hedeflemek o kadar kolay değil — uzmanlar bunun ne kadar faydalı olacağından ve hangi durumlarda olacağından hala emin değiller [ 141 , 142 ].
 • Bu nedenle, genel semptomlarınızı ve sağlık hedeflerinizi sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Amaç mutlaka Th1/Th17’yi azaltmak değil, bağışıklık sistemini bir bütün olarak dengelemektir.

Yaşam Tarzı

 • Kronik psikolojik stres / anksiyete . Bir cümleyle, kronik stresin Th17 aşırı aktivitesini kötüleştirdiği ve kortizol/glukokortikoid “direncine” neden olduğu varsayılır [ 143 ].
  • Kortizol direnci, otoimmün / enflamatuar sorunlarla ilişkilendirilmiştir. Bazı bilim adamları, bu sorunların, insanlar stresi azalttığında düzelmeye başlamadan önce teorik olarak daha da kötüleşebileceğini iddia ediyor. Bu durumda bağışıklık sistemini baskılamak için daha yüksek kortizol seviyelerine ihtiyaç duyulabileceği düşünülmektedir.
  • Stres, baskın bir Th2/Th17 profiline yol açtığı varsayılan epinefrin salınımına neden olur. Stresin Th17 bağışıklığını destekleyerek enflamatuar durumları etkilediği iddia edilmektedir, ancak daha fazla veriye ihtiyaç vardır [ 144 ].
  • Bilim adamları, endişeli bireylerden alınan hücrelerin Th17 baskınlığı (daha yüksek miktarlarda IL-17 ve TNF) gösterdiğini iddia ediyor, ancak klinik veriler eksik. Sağlıklı insanlarda, glukokortikoidler/kortizol, aşırı Th17 aktivasyonunu azalttı, ancak çok stresli insanlarda değil. Endişeli insanlar glukokortikoidlere karşı duyarsız görünüyorlardı [ 145 ].
  • Bir Beta2-AR agonisti olan adrenalin, IL-17 tipi bağışıklık tepkisini ağırlaştırabilir [ 146 ]. Astım ilaçları bu yanıtı kötüleştirebilir ancak geçici bir rahatlama sağlayabilir. Bu yolun daha fazla çalışılması gerekiyor.
 • Maratonlar/Aşırı egzersiz [ 147 ]
 • Obezite [ 148 ]
 • Sirkadiyen Ritim bozulması [ 13 ]
 • EMF’ler [ 149 ]

Diyet

 • Glüten [ 150 ]
 • Fazla iyot [ 151 ] Yüksek seviyeler Th1 yükselmesine neden olabilir [ 23 ].
 • arginin [ 141 ]
 • Kızartma yağları/Sigara içmek (her ikisi de oksisterol üretir) [ 152 ]. Ayrıca, CYP27A1 enzimi kolesterolü safraya dönüştürür ve bu enzim oksisterolleri ve dolayısıyla Th17 hakimiyetini artırabilir [ 153 ].
 • Yüksek tuzlu diyet [ 154 ]
 • Uzun zincirli yağ asitleri [ 155 ]

Toksinler/Enfeksiyonlar

 • Serbest radikaller [ 156 ]
 • Mantar enfeksiyonları [ 61 ]
 • Virüsler
 • Hücre içi ve hücre dışı bakteri [ 157 ]
 • parazitler [ 158 ]
 • Ağır Metaller : Kadmiyum, Cıva ve muhtemelen Kurşun ve Arsenik [ 45 ]
 • Grip Virüsleri [ 159 ]
 • Klebsiella pneumoniae , Citrobacter rodentium , Candida albicans , Listeria monocytogenes , Salmonella enterica , Mycobacterium tuberculosis [ 157 ]
 • Klamidya [ 160 ]
 • Bazı bağırsak mikropları [ 161 ]

Hormonlar

 • Leptin [ 162 ] – leptin obezitede yükselir.
 • Adiponektin [ 163 ] Thl ve Th17 hücrelerini arttırır; insülin duyarlılaştırıcı etkileriile bilinirSınırlı çalışmalar, romatoid artrit ve inflamatuar barsak hastalığı olan hastaların iltihaplı dokularında bulunduğunu göstermektedir.
 • Aldosteron [ 164 ]. Aldosteron kan basıncını arttırır. Bilim adamları bunun Th17 bağışıklığını destekleyebileceğini düşünüyor.
 • İnsülin [ 113 ]
 • IGF-1 [ 113 ]
 • Desmosterol, vücuttaki kolesterol üretiminin ara adımı [ 123 ]

Takviyeler

 • Forskolin [ 139 ]
 • Ürik asit (IL1b ve IL18 ile kombinasyon halinde ) [ 165 ]
 • Resveratrol [ 166 ] – çelişkili
 • NAD+ / Niagen NAD . (Th1 ve Th17 hücrelerini artırıyor gibi görünse de zararlı aktivitelerini azaltabilir; daha fazla araştırmaya ihtiyaç var) [ 3 ]
 • L Casei [ 167 ], S Boulardii [ 168 ], Bacillus Subtilis [ 168 ] (IL-17’yi artırabilir)

TH17 İle İlgili Genler (STAT3 ve mTOR)

 • Sınırlı çalışmalar, bu genlerdeki belirli varyasyonları Th17 bağışıklığı ile ilişkilendirmiştir.
 • STAT3, DNA’ya bağlanan ve gen ekspresyonunu artıran bir proteindir.
 • Bilim adamları, STAT3’ün TH17 hücrelerinin üretimi için gerekli olduğuna inanıyor. Teorik olarak, bu proteini azaltmanın Th17 hücrelerini düşürmesi beklenir [ 169 ].
 • STAT3’ün otoimmün ve enflamatuar hastalıklarda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. STAT3 hakkında daha fazla bilgi.
 • Artan mTOR, Th1 ve Th17’yi artırabilir, varsayımsal olarak artmış bağırsak inflamasyonuna yol açar [ 128 ].
 • mTOR, Th17 hücrelerini artıran, hipoksi kaynaklı faktör (HIF)-la adı verilen başka bir proteini artırabilir [ 170 ].
 • Bazı araştırmacılar, mTOR’u engellemenin Th1 Hücrelerini azaltabileceğini düşünüyor.
 • Teknik : mTOR, Th17 hücrelerinin çoğalmasını sağlayan glikolizi arttırır. Bu, HIF1α aracılığıyla işe yarayabilir. Glikolizi engellemek, Treg hücre oluşumunu desteklerken Th17 gelişimini inhibe etti. İnsan verileri eksiktir [ 129 ].

Etiketler

Mustafa Aydın

Mustafa Aydın

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında insanların hala daha olaylara dar bir merceğin arkasından bakmalarından ve de doğru bilginin bu kadar zor ulaşılabilir bir halde olmasından sıkıldım. Bu yüzden akademikveri.com'u kurdum.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Akademikveri.com
Logo
Akakdemikveri.com'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lakin henüz üyelik sistemini aktif hale getirmedik. Daha sonra tekrar deneyebilir veya bize ulaşmanız gerekiyor ise iletişim sayfasına bakabilirsiniz.