Çörek Otu Yağının Faydaları

İnsanlar geleneksel olarak iltihaplanmayı, alerjileri, bağışıklık savunmasını ve kilo kaybını iyileştirmek için çörek otu yağı kullanırlar. “Mucizevi bir bitki” olarak lanse edilmesine rağmen, geleneksel kullanımlarının birçoğu uygun bilimsel çalışmalarla doğrulanmamıştır. Çörek otunun iddia edilen faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Geleneksel Kullanımlar ve Araştırma Sınırlamaları

Yaygın olarak çörek otu olarak bilinen Nigella sativa , Güney Asya’ya özgü çiçekli bir bitkidir [ 1 ].

Çörek otu geleneksel olarak çeşitli sağlık koşulları için kullanılmıştır, ancak sözde faydalarının çoğu bilimsel kanıtlardan yoksundur ve yalnızca hücre kültürü veya laboratuvar hayvanlarından elde edilen bulgulara dayanmaktadır [ ].

Ek olarak, çörek otu takviyeleri tıbbi kullanım için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır. Genel olarak, diyet takviyeleri sağlam klinik araştırmalardan yoksundur. Yönetmelikler takviyeler için üretim standartlarını belirler ancak güvenli veya etkili olduklarını garanti etmez. Takviye kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Çörek otu veya Nigella sativa, birçok klinik çalışmada incelenmemiş, uzun bir geleneksel kullanım geçmişine sahip çiçekli bir bitkidir.

Bu yazıda, çörek otu yağının birçok geleneksel ve modern kullanımına ilişkin kanıt düzeylerini özetlemek için çörek otu yağının potansiyel faydalarının ardındaki en son araştırmaları gözden geçireceğiz.

Çörek Otu Yağının Faydaları

1) Astım

29 astımlı hasta üzerinde yapılan bir çalışmada (günlük 15 mL/kg %0.1 g kaynatılmış öz) tohumların kaynatılmış bir özütü astım semptomlarını iyileştirmiştir. 3 ay boyunca astım semptomlarının, hırıltılı solunumun sıklığını azalttı ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirdi. Çörek otu tohumu ekstresi alan hastaların ek ilaçlara ve inhalatörlere olan ihtiyacı da azaldı [ 3 ].

80 astım hastası üzerinde yapılan başka bir plasebo kontrollü çalışmada da benzer sonuçlar elde edildi. Çalışmada 4 hafta ağızdan alınan çörek otu yağı astım kontrolünü iyileştirmiştir. Bilim adamları ayrıca akciğer fonksiyonunda bir iyileşme eğilimi gözlemlediler [ 4 ].

2) Diyabet

Bazı geleneksel tıp pratisyenleri , tip 2 diyabette yüksek kan şekeri ve insülin direnci gibi diyabetik semptomları azaltmak için çörek otu kullanır .

Sınırlı kanıt, diyabetin faydalarını desteklemektedir. Ancak kan şekerindeki ani düşüşler şeker hastaları için tehlikeli olabilir. Zaten diyabet ilaçları kullanıyorsanız, çörek otu takviyesi kullanmadan önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Binlerce insan üzerinde yapılan birkaç büyük analiz, çörek otunun, özellikle tip 2 diyabetli kişilerde glikoz seviyelerini kontrol altında tutmak için iyi bir tamamlayıcı strateji olabileceğini öne sürdü. Muhtemelen uzun vadeli faydalarla (ayrıca HBA1C’yi azaltarak ) hem kan şekerini hem de kan lipitlerini düşürmeye yardımcı oldu [ 5 , 6 ].

İnsülin direnci olan 60 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada (ileriye dönük), çörek otu yağı (günde 5 ml) açlık kan şekeri düzeylerini iyileştirmiştir. Ancak burada sadece glikoz ve lipit düşürücü ilaçlara (metformin ve atorvastatin) ek olarak verildi [ 7 ].

Oral anti-diyabet ilaçları kullanan tip 2 diyabetli hastalarda, çörek otu takviyesi kalp komplikasyonlarını azaltmaya yardımcı oldu. 114 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, bir yıl boyunca günde 2 gr çörek otu tohumu lipidleri, kan basıncını ve VKİ’yi azaltmıştır [ 8 ].

Sıçanlarda çörek otu özütü, kasları insüline duyarlı hale getirmeye ve enerji dengesi yollarını aktive etmeye yardımcı oldu – her ikisi de tip 2 diyabette ( AMPK ) önemlidir [ 9 ].

Bununla birlikte, mevcut kanıtlar sınırlıdır. Çörek otunun diyabetli tüm insanlar için yararlı olup olmadığını belirlemek için ek klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

3) Yüksek Tansiyon

Çörek otu ekstraktının 2 ay boyunca günlük kullanımı, kan basıncı hafif yükselmiş hastalarda (sistolik kan basıncı 140 – 159 mmHg) kan basıncını düşürdü. Test grubu, günde 2 kez 100 mg veya 200 mg ekstrakt aldı. Çörek otu ekstratı, kan basıncını düşürmenin yanı sıra kan damarlarını tıkayabilen “kötü” LDL kolesterolü de düşürdü [ 10 ].

70 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan farklı bir çalışmada, yağ 2 ay sonra kan basıncını düşürmüştür. Herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Tedavi edilen grup günde iki kez 2.5 ml çörek otu yağı aldı [ 11 ].

Bununla birlikte, başka bir çalışmada (64 katılımcı), toz çörek otu kapsüllerinin kan basıncı, lipidler ve VKİ üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı değildi [ 12 ] .

Benzer şekilde, orta derecede yüksek kan basıncına (sistolik BP 160 mmHg) sahip yaşlı hastalarda, çörek otu özütü istatistiksel olarak önemsiz bir etkiye sahipti . Bu çalışmada (76 katılımcı), bir ay boyunca günde 2 kez 300 mg ekstrakt verildi [ 13 ].

Son olarak, 800’den fazla hasta üzerinde yapılan geniş bir inceleme, çörek otu tozunun yağdan daha güçlü bir etkiye sahip olmasıyla, çörek otu tohumunun hafifçe yükselmiş kan basıncını düşürebileceği sonucuna varmıştır. Yazarlar, sadece hafif vakalarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve herhangi bir etkiye ulaşmasının 2 ay sürebileceğini vurguladılar [ 14 ].

Sonuç olarak, çörek otunun kan basıncını düşürücü etkilerini destekleyen kanıtlar zayıftır ve daha büyük araştırmalarla doğrulanması gerekir.

Hayvan çalışmaları ayrıca çörek otunun kalp üzerindeki ek potansiyel etkilerini de inceledi. Örneğin, çörek otu tohumları, farelerde (kalp ameliyatına veya kalp krizi sonrası tedaviye yanıt olarak) hasarlı kalp dokusunun iyileşmesini iyileştirmiştir [ 15 ].

Başka bir fare çalışmasında, hem egzersiz hem de çörek otu kalp kan akışını ve yeni kan damarlarını artırarak potansiyel olarak kalp problemlerini önlemeye yardımcı olur. Bu etkiler insanlarda henüz keşfedilmemiştir [ 16 ].

4) Erkek Kısırlığı 

68 kısır erkek üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, iki ay boyunca günlük 5 ml (1 çay kaşığı) çörek otu yağı alımı, herhangi bir yan etki olmaksızın semen kalitesini iyileştirmiştir. [ 17 ].

Diyabetik sıçanlarda çörek otu testosteronu arttırdı. Ayrıca başka bir sıçan çalışmasında, muhtemelen antioksidan aktivitesi nedeniyle sperm kalitesini ve motilitesini iyileştirmiştir. Ek araştırmaya ihtiyaç vardır [ 18 , 19 ].

5) Göğüs Ağrısı

Mastalji, kadınlarda adet döngüsüne bağlı olabilen veya olmayabilen meme ağrısıdır.

52 kadın üzerinde yapılan bir klinik çalışmada, iki adet döngüsü boyunca günde iki kez ağrı bölgesine uygulanan %30 çörek otu yağı içeren bir jel meme ağrısını yaklaşık %82 oranında azaltmıştır. Bu, ağrıyı %18 oranında azaltan plasebo jel ile görülenden önemli ölçüde daha fazlaydı [ 20 ].

Yetersiz kanıt

Aşağıdaki iddia edilen faydalar yalnızca sınırlı, düşük kaliteli klinik çalışmalarla desteklenmektedir. Aşağıda listelenen kullanımlardan herhangi biri için çörek otu kullanımını destekleyen yeterli kanıt yoktur.

Çörek otu yağı takviyesi almadan önce bir doktorla konuşmayı unutmayın. Çörek otu asla onaylanmış tıbbi tedavilerin yerine kullanılmamalıdır.

6) Alerjiler ve Saman Nezlesi

Birkaç küçük ölçekli insan çalışması, çörek otunun özellikle nefes alma güçlüğü çeken kişilerde alerjik semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Bir gözden geçirme (4 çalışmanın, alerjik hastalıkları olan toplam 152 hastanın), çörek otu yağının alerjilere yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır. Geleneksel tedaviye ek olarak kullanıldığında, astım, egzama ve burun tıkanıklığı gibi sübjektif alerji semptomlarını azaltmıştır [ 21 ].

İncelemeye göre, hastalara günde 40 ila 80 mg/kg çörek otu yağı kapsülü verildi; bu, yaklaşık 50 kg ağırlığındaki biri için günde yaklaşık 2-4 g yağ anlamına gelir [ 21 ] .

Alerjik rinitli 66 hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada çörek otu yağı kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma ve tıkanıklık gibi semptomları 2 hafta sonra azaltmıştır. Ve benzer semptomlara sahip 39 hastada, immünoterapiden sonra günde 2 gr çörek otu tohumu semptomları azaltmış ve nötrofilleri arttırmıştır [ 22 , 23 ].

Bu umut verici bulgulara rağmen, çeşitli çörek otu tohumu yağı preparatlarının alerjik semptomlar üzerindeki etkinliğini doğrulamak için büyük ölçekli, yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bazı bilim adamları, çörek otunun doğrudan alerjiden kaynaklanmayan solunum problemlerine de yardımcı olabileceğine inanıyor. Tohumların kaynatılmış özü, solunum güçlüğü çeken 40 kimyasal savaş kurbanı üzerinde yapılan bir çalışmada, solunum ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirerek inhalatörlere olan ihtiyacı azaltmıştır [ 24 ].

7) Yüksek Kan Lipitleri

Bazı bilim adamları, çörek otunun aterosklerozu (damarların sertleşmesini) önlemeye yardımcı olabilecek kan lipitlerini azaltarak kalbi koruyabileceğini varsaymaktadır [ 25 ].

Klinik çalışmaların gözden geçirilmesi, çörek otu takviyesinin [ 25 ] aşağıdakileri düşürmeye yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır:

 • Toplam kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliseritler

Ancak bilim adamları, nigella sativa’nın lipid ve kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkilerini araştırmak için daha fazla yüksek kaliteli, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır [ 25 ] .

Çörek otu yağı, lipitleri düşürmede tozdan daha güçlü bir etkiye sahipti, ancak yalnızca toz, HDL kolesterolü de artırabildi [ 25 ].

Örneğin, yüksek kolesterolü olan 10 hasta üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, 2 ay boyunca kahvaltıdan önce 1 gr çörek otu tozu da yukarıda bahsedilen kan lipitlerini azaltmıştır [26 ] . 88 benzer hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, 2 g çörek otu kapsülü bir ay sonra kolesterol, LDL ve trigliseritleri düşürdü [ 27 ].

Nasıl çalışır

Mevcut bilimsel kanıtlara göre, çörek otu şu yollarla kalbi koruyabilir :

 • Vücuttan aşırı sıvıların uzaklaştırılması (diüretik)
 • Savaş ya da kaç (sempatik) tepkisini azaltmak
 • Artan kan damarı gevşetici nitrik oksit
 • Kan lipitlerini düşürmek
 • Bir antioksidan görevi görmek

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen mekanizmalar çoğunlukla hayvan veya hücre temelli çalışmalardan alınmıştır ve klinik olarak kanıtlanmamıştır.

8) Enflamasyon

Çörek otu tohumu (Thymoquinone) umut verici anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kanıt eksik olsa da bazı insanlar bunun hem Th1 hem de Th2 hakimiyeti için iyi olduğunu düşünüyor .

Sadece son derece küçük birkaç çalışma (4 ve 1 hastayla), çörek otu yağının artrit gibi iltihaplı durumlara yardımcı olabileceğini öne sürdü. Çok daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır . Çörek otunun anti-enflamatuar potansiyeli, hayvan çalışmalarında aktif bileşen olan timokinon’a atfedilmiştir [ 29 ].

Çörek otu tohumu esansiyel yağı, farelerde iltihabı ve ağrıyı azaltmıştır. Ayrıca Multipl Sklerozlu farelerde otoimmün beyin iltihabını azalttı. Bu etkiler insanlarda kanıtlanmamıştır [ 30 , 31 ].

Artritli sıçanlarda, aktif bileşen timokinon, çok sayıda proinflamatuar sitokini ( IL-6 , IL-1β , TNF alfa – Th1 sitokinleri dahil) düşürürken, antiinflamatuar sitokinleri ( IL-10 ) artırır [ 32 ].

Bazı bilim adamları, NF-κB’yi bloke ederek ve bağışıklık hücrelerinin iltihaplanma ve otoimmün hastalıklarda aşırı üretilen daha fazla nitrik oksit oluşturmasını önleyerek beyin iltihabını azaltabileceğine inanıyor . Ancak teorileri kanıtlanmamıştır [ 33 , 34 ].

9) Hashimoto Tiroidi

40 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada örek otu özütü kullanmanın Tiroid fonksiyonunu iyileştirebildiği ve Tiroid Antikorlarını yarı yarıya düşürebileceğini buldu [ 91 ] . 

Aynı zamanda Çörek otu tohumu özütü kullanan grupta VKİ’de ufak bir oranda azaldı. 

Bu etkiler plasebo grubunda görülmemiştir. 

10) Kaygı

Yetersiz kanıt, çörek otunun kaygı için sözde faydalarını desteklemektedir. Bazı umut verici bulgulara rağmen, ek klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çörek otu tohumları, 4 hafta sonra 48 ergen erkek gönüllü üzerinde yapılan bir çalışmada kaygıyı azalttı ve ruh halini ve bilişi iyileştirdi. Tedavi edilen grup, kapsül formunda günde 1 g çörek otu aldı [ 35 ].

Çörek otu özü , muhtemelen beyindeki serotonin düzeylerini artırarak farelerde kaygıyı azalttı [ 36 ]. Ayrıca farelerde kaygı ve yorgunluğu azalttı ve tiroid fonksiyonunu artırdı. Bu tür mekanizmalar insanlarda araştırılmayı beklemektedir [ 37 , 38 ].

Bazı bilim adamları , farelerde GABA’yı artıran aktif bileşeni timokinon sayesinde çörek otunun kaygıyı azaltabileceğini düşünüyor [ 40 ].

11) Zayıf Biliş

20 yaşlı gönüllü üzerinde yapılan bir çalışmada, günde 1 gr çörek otu, dokuz hafta sonra biliş, dikkat ve hafızayı iyileştirmiştir. Tek, küçük, düşük kaliteli bir klinik çalışmadan herhangi bir sonuç çıkaramayız [ 41 ].

Çörek otu tohumlarının timokinon ve diğer bileşenleri, birkaç hayvan çalışmasında ve hücre çalışmasında beyni hasara karşı korumuştur. Büyüyen farelerde kurşun ve arsenik kaynaklı beyin hasarını önledi. Zayıf tiroid fonksiyonuna sahip büyümekte olan farelerde, öğrenme zorluklarını ve beyin hasarını önlemeye yardımcı oldu. Bu etkiler insanlarda araştırılmayı beklemektedir [ 42 , 43 , 44 , 45 ].

12) H. Pylori’den Hazımsızlık

Tohumlardan hazırlanan bir tentür geleneksel olarak hazımsızlık, iştahsızlık ve ishal için kullanılırken, çörek otu geleneksel olarak kusmayı durdurmak için kullanılır. Şimdiye kadar, Helicobacter pylori enfeksiyonu nedeniyle hazımsızlığı olanlarda kullanımını destekleyen çok sınırlı kanıt vardır [ 2 , 46 ].

Helicobacter pylori için pozitif hazımsızlığı olan 88 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada , çörek otu bakteri ve semptomların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur. Minimum 2 g tohum dozu ( omeprazol ile kombinasyon halinde ) etkiliydi ve standart üçlü antibiyotik tedavisiyle karşılaştırılabilirken, hem daha düşük hem de daha yüksek dozlar daha az etkiliydi [ 47 ].

Bazı incelemeler, çoğunlukla hayvan çalışmalarından ve klinik deneyimlerden elde edilen bulgulara dayanarak, mide astarının hasar ve ülserlerden korunmasına da yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, bu tür iddialar kanıtlanmamıştır [ 48 ].

Çörek otu tohumu, sıçanlarda mide astarını alkolün zararlı etkilerinden korumuştur. Yağlar ayrıca sıçanlarda bağırsak hasarını da önledi. Klinik çalışmalara ihtiyaç vardır [ 49 , 50 ].

13) Kilo Kaybı

Çörek otu yağının etkileri, kilo kaybı söz konusu olduğunda oldukça karışıktır [ 51 ].

Fazla kilolu erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada, çörek otu kilo kaybını iyileştirdi ve 3 ay sonra iştahı azalttı. 64 hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada çörek otunun BMI ve bel-kalça oranı üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır [ 52 , 12 ].

Aslında, birkaç çalışma, çörek otunun kilo vermeye yardımcı olmadığını bulmuştur [ ].

Bu nedenle, mevcut kanıtlar, çörek otu tohumunun muhtemelen kilo kaybı için etkisiz olduğunu göstermektedir.

14) Hepatit C

Çörek otu tohumu, 30 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada Hepatit C hastalarında semptomları iyileştirmiş ve viral yükü azaltmıştır [ 53 ].

Hepatit C’li 75 hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada, tek başına çörek otu (500 mg) veya zencefille (500 mg) kombine edildiğinde benzer faydalı etkiler görülmüştür [ 54 ] .

Bu çalışmalar küçüktü. Çörek otunun hepatit C ve diğer viral enfeksiyonlar üzerindeki etkilerini araştırmak için büyük ölçekli, çok merkezli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

15) Artrit

Çörek otu tohumları (Thymoquinone), 40 kadın hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, günde 2 kez 500 mg yağ dozunda romatoid artrit semptomlarını azaltmıştır. Genel semptomları, eklem sertliğini ve şişliği azaltmıştır [ 55 ].

Bu çalışma dışında herhangi bir klinik veri mevcut değildir. Bu nedenle çörek otunun artriti etkileyip etkilemediğini bilmiyoruz. Ek araştırmalar teşvik edilmelidir.

16) Nöbetler

Timokinon adı verilen bir çörek otu yağı bileşiği, 22 çocuktan oluşan bir pilot çalışmada epilepsili çocuklarda nöbetleri azaltmıştır [ 56 ].

Thymoquinone ayrıca farelerde nöbet önleyici bir etkiye sahipti. Bilim adamları, beyindeki GABA’yı artırarak nöbetleri azaltabileceğini düşünüyorlar [ 57 , 58 ].

Ek klinik çalışmalar olmadan, bu sözde sağlık yararı kanıtlanmamıştır.

17) Opioid Bağımlılığı ve Geri Çekilme 

Çörek otu, opioid bağımlısı 35 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, opioid bağımlılığı ve yoksunluk belirtilerini azaltmaya yardımcı olmuştur. Ayrıca zayıflığı, enfeksiyonları azaltmaya ve iştahı iyileştirmeye yardımcı oldu. Ek araştırmaya ihtiyaç vardır [ 59 ].

Hayvan ve Hücre Araştırmaları (Eksik Kanıt)

Bu bölümde listelenen koşullardan herhangi biri için çörek otu kullanımını destekleyen hiçbir klinik kanıt yoktur.

Aşağıda, daha fazla araştırma çabalarına rehberlik etmesi gereken mevcut hayvan ve hücre temelli araştırmaların bir özeti bulunmaktadır. Ancak, aşağıda listelenen çalışmalar herhangi bir sağlık yararını destekleyici olarak yorumlanmamalıdır.

18) Antioksidan Savunma

Hayvan ve hücre çalışmaları, çörek otunun aşağıdaki antioksidan yolaklara etki ettiğini göstermektedir [ 60 , 61 ]:

 • Glutatyon gibi karaciğer antioksidan enzimlerini arttırmak
 • Mide, karaciğer, böbrekler ve kan damarları gibi çeşitli dokuları oksidatif yaralanmalardan korumak
 • homosisteinin düşürülmesi

Çörek otunun insanlarda bu yollar üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.

Herhangi bir sonuç çıkaramadığımız birkaç başka hayvan çalışması var. Birinde, çörek otu ekstresi, sıtmalı farelerde antioksidan enzimleri (kırmızı kan hücrelerinde) restore ederek parazit enfeksiyonunu temizlemeye yardımcı oldu. Başka bir çalışmada, yağ farelerde zararlı Reaktif Oksijen Türlerini ( ROS ) ve beyin hasarını nötralize etti [ 62 , 57 ].

Antioksidan aktivitesinin insanlardaki kesin faydaları hala araştırılmayı beklemektedir.

19) Enfeksiyonlar

Geleneksel olarak, insanlar enfeksiyonları önlemek ve ağrıyı hafifletmek için cilde çörek otu yağı uygular [ 63 ].

Çörek otu çeşitli bakteri, virüs ve parazitlerle savaşmak için araştırılmıştır, ancak çalışmaların çoğu hayvanlar, mikroorganizmalar veya hücreler üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle, bu iddia edilen fayda kanıtlanmamıştır.

Antibakteriyel

Bazı bilim adamları, çörek otu tohumlarının şunlara karşı etkili olduğunu buldu:

 • Staphylococcus aureus , cilt enfeksiyonlarının yaygın bir nedenidir [ 64 ].
 • MRSA (metisiline dirençli Staphylococcus aureus ), tedavisi zor olan hastane kaynaklı enfeksiyonlar söz konusu olduğunda büyük bir sorundur [ 65 ].
 • Mide ülserlerinin yaygın bir nedeni olan H.pylori (bakınız fayda #7) [ 66 ].
 • ” Biyofilmlerin ” oluşumu [ 67 ].

Mantar önleyici

Çörek otu tohumlarının mantar enfeksiyonları üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bazı ekstratlar, Candida albicans’a karşı etkiliydi, ancak hayvan ve insan çalışmaları eksiktir [ 68 , 2 ].

Çörek otu yağı ayrıca farelerde küflenmeye (aflatoksikoz) karşı koruma sağlamıştır [ 69 ]. Bazı araştırmacılar, ek araştırma ile çörek otunun Kronik Enflamatuar Tepki Sendromu olan kişilere yardımcı olma potansiyeline sahip olabileceğini düşünüyor .

Antiviral

Çörek otu, farelerde herpese neden olan sitomegalovirüs virüsü (CMV) ile savaşmaya yardımcı olmuştur [ 70 ].

Antiparaziter

Çörek otu farelerde sıtmaya neden olan bir parazitin temizlenmesine yardımcı oldu [ 62 ].

Yağ, farelerde karaciğere zarar veren bir parazite karşı koruma sağlayabilir [ 71 ].

Test tüplerinde, çörek otu insanlarda ciddi bağırsak sorunlarına neden olabilen çeşitli parazitlere karşı koruma sağlamıştır [ 72 ].

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

20) Bağışıklık Geliştirme 

Hücre çalışmaları, çörek otunun potansiyel bağışıklık artırıcı etkilerinin, aktif bileşeni olan timokinondan kaynaklanabileceğini düşündürmektedir . Hücre çalışmalarında, immün hücre aktivitesini ve antikor seviyelerini artırmıştır [ 73 ].

Çörek otu tohumu, hücrelerdeki bağışıklık yanıtını ( lenfositlerden IL-3) artırabildi [ 74 ].

Yine de hücre tabanlı çalışmalardan herhangi bir sonuç çıkarmamız mümkün değil.

21) Böbrek Sağlığı

Kanıt eksikliğine rağmen, çörek otu tohumları geleneksel olarak böbrek taşlarının tedavisi ve önlenmesi için kullanılmıştır [ 75 ].

Sıçanlarda böbrek taşlarını önlemeye yardımcı oldu. Böbrekleri hasar ve yaralanmalardan korudu [ 76 , 77 , 78 ].

Klinik çalışmalar eksiktir.

22) Emzirirken Süt Üretimi

Geleneksel olarak, emziren annelerde emzirme döneminde süt üretimini artırmaya yardımcı olmak için çörek otu kullanılmıştır. İnsan çalışmaları, modern bilim tarafından desteklenmeyen bu iddiayı test etmedi. Çörek otu tohumları farelerde süt üretimini uyarabilir [ 2 , 79 ].

23) Kas Gevşemesi

Çörek otunun insanlarda kas gevşemesi üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Çörek otu çeşitli çalışmalarda kas dokularındaki spazmları azaltmıştır [ 80 ].

Sadece kalp, bağırsak ve hava yolları gibi düz kaslar üzerinde etkisi vardır. Çörek otunun astım, nefes alma güçlükleri, bağırsak sorunları, yüksek tansiyon ve potansiyel olarak idrar yolu sorunları için kullanılmasının nedeni budur.

Kalsiyumun dokular üzerindeki etkilerini bloke ederek ve histamin ve kolinerjik yolları bloke ederek etki eder [ 81 ].

Kanser araştırması

Çörek otu kanseri önlemede yardımcı olur mu? Basit cevap şu: Henüz tam olarak bilmiyoruz.

Çörek otu çoğunlukla hayvanlar ve hücreler üzerinde çalışıldığı için kanseri önlediğine dair bir kanıt yoktur.

Burade derlediğimiz bilgiler deneysel ve erken aşamalarda. Herhangi bir kanser önleyici etkiden bahsetmeden önce insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu unutmayın.

Çörek otu yağı, farelerde tümör büyümesini ve yayılmasını engelledi. Faz I ve II detoks genlerini aktive ediyor gibi görünmektedir [ 82 , 83 ].

Çörek otundan elde edilen timokinon, sıçanlarda karaciğer ve mesane kanserini azaltmıştır [ 84 , 85 , 86 ].

Çörek otu yağı farelerde radyasyonun bağışıklığı baskılayıcı ve zararlı etkilerine karşı koruma sağlamıştır [ 87 ].

Hücrelerde rahim ağzı kanserini, kemik kanserini, meme kanserini ve mide kanserini öldürebilir Öte yandan birçok madde bir tabakta kanseri öldürebilir. Çoğu, etkinlik veya güvenlik eksikliği nedeniyle ileri hayvan çalışmalarında ve insan denemelerinde başarısız olur [ 88 , 89 , 2 , 90 ].

Özet Olarak

Antienflamatuvar

 • LOX’u (Lizil Oksidaz) azaltır [ 6 ]
 • iNOS’u (indüklenebilir Nitrik oksit sentaz) inhibe eder [ 7 ]
 • NF-κB’nin (NF-kappa B) inhibisyonu [ 8 ]
 • Proinflamatuar sitokinleri (IL-6 , IL-1β , TNF alfa) düşürür [ 32 ]
 • Antiinflamatuar sitokin IL-10’u ise artırır [ 32 ]

Önerilen Antikanser Özellikleri

 • PPAR-γ’yı (Peroksizom proliferatörü ile aktive edilen reseptör gamma) aktive eder [ 9 ]
 • PTEN’i artırır (Fosfataz ve tensin homologu) [ 10 ]
 • BAK/ BAX’ı artırır [ 11 ]
 • Bcl-2 ve Bcl-xL’yi azaltır [ 11 ]
 • AR ve E2F-1’in ifadesini bastırır [ 12 ]

Antioksidan Aktivite

 • Miyeloperoksidaz , Glutatyon-S-transferaz, Adenosin deaminaz [ 13 ] aktivitesini arttırır.
 • Süperoksit dismutaz ( SOD ), Katalaz ve Glutatyon peroksidaz gibi enzimleri artırır [ 14 ]

Anti-Diyabetik Aktivite

 • Her ikisini de engeller p44/42 [ 15 ]
 • MAPK’leri inhibe eder [ 15 ]

Nöroprotektif Aktivite

 • GABA (Gama Amino Butirik Asit) aktivitesini artırır [ 16 ]

Akciğerler ve Trakeadaki Aktivite

 • Fosfodiesteraz’ı (PDE) inhibe eder [ 17 ]
 • COX2 ifadesini inhibe eder [ 17 ]

Bazı kanıtlar, çörek otu yağının diyabet, astım, yüksek tansiyon, erkek kısırlığı ve meme ağrısı olan kişilerde faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Çörek otunun sindirimi ve bağışıklığı güçlendirmek gibi diğer geleneksel kullanımlarının çoğu henüz uygun klinik deneylerde araştırılmamıştır.

Mustafa Aydın

Mustafa Aydın

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında insanların hala daha olaylara dar bir merceğin arkasından bakmalarından ve de doğru bilginin bu kadar zor ulaşılabilir bir halde olmasından sıkıldım. Bu yüzden akademikveri.com'u kurdum.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Akademikveri.com
Logo
Akakdemikveri.com'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lakin henüz üyelik sistemini aktif hale getirmedik. Daha sonra tekrar deneyebilir veya bize ulaşmanız gerekiyor ise iletişim sayfasına bakabilirsiniz.